ЩАСТЛИВИ ДНИ през 2013

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,
Тази година, Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) обявява няколко ЩАСТЛИВИ ДНИ до края на календарната година. ЩАСТЛИВИТЕ ДНИ са 29.11.2013г., 09.12.2013г. и 20.12.2013г.
Тези от Вас, които подадат формуляр за членство (виж https://www.beta-iatefl.org/join-us/) на beta.iateflbg@gmail.com точно на една от указаните дати, ще подновят членството си или ще станат членове на нашата асоциация с „щастливата такса” от 15 лв. Вместо редовната от 30 лв. (редуцираната членска такса следва да се заплати не по-късно от 31.12. 2013).
Членството, подновено или заявено на една от указаните дати, ще бъде валидно до 31.12.2014 г.
БАПА Ви приканва да разпространите информацията сред заинтересувани колеги.
Чрез присъединяването си към БАПА, Вие получавате:

  • достъп в обществото на преподавателите по английски език в България;
  • редовна информация за събития, свързани с чуждоезиковото обучение на всички нива в България и региона;
  • подкрепа (вкл. финансова) за участие в национални и международни професионални събития (можете да се кандидатирате за официален представител на БАПА на конференция, организирана от нашите партньори или за подпомагане, включващо транспортни разходи и/или такса правоучастие);
  • безплатно електронното издание на асоциацията;
  • възможност да се присъедините към Международната асоциация на преподавателите по английски език (IATEFL) на специална такса (WMS или BasicMembership);
  • възможност да участвате в годишната конференция на БАПА и на партньорските асоциации (ATECR – Czech Republic, ELTAM – Macedonia, ELTA – Serbia, TESOL Macedonia-Thrace Northern Greece) с редуцирана такса за членове на тези асоциации.

ЖИВКА ИЛИЕВА,
Секретар на БАПА


 
ОБЯВА