Работен семинар по проект “Empowering Language networks” (LACS), Грац, Австрия

На 22 и 23 май 2014 год., в Европейския център за съвременни езици – http://www.ecml.at/ (гр. Грац, Австрия), се проведе работен семинар по проекта “Empowering language networks” (LACS) / „Подкрепа на езиковите мрежи“ (LACS) (http://lacs.ecml.at/). Тази инициатива е част от четвъртата средносрочна програма на Центъра (2012-2015), чиято мисия е да насърчава върховите постижения и иновациите в областта на преподаването на чужди езици и да стимулира по-ефективното изучаване на езици. Основната цел на Европейския център за съвременни езици е подпомагането на държавите членки при осъществяването на ефективни политики за преподаване на език.

Проектът „Empowering language networks“ (LACS) има за цел да посредничи между проектите на Центъра и асоциациите на преподавателите по езици и други мрежи на регионално и национално ниво. Работният семинар по проекта бе посветен на обмена на опит и идеи за адаптиране на проектите на Европейския център за съвременни езици към националния, регионален и местен контекст. Приоритетно се обсъждаха практически решения за разпространяване на резултатите от тези проекти чрез езиковите асоциации и сродни образователни организации. В събитието участваха 33 представители от 26 държави. България бе представена от Искра Георгиева от Асоциацията на българските училища в чужбина (http://www.abgschool.org) и от Силвия Великова от Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА – https://www.beta-iatefl.org/). Надежда Дойчинова, също представител на България и член на екипа на проекта LACS, бе един от модераторите на семинара.
Download: Презентация “BETA-IATEFL Bulgaria and the ECML Projects”, Силвия Великова
Програмата на събитието включи пленарни сесии, презентации и групови дискусии, които запознаха участниците с дейността и проектите на Центъра и предоставиха възможност за обсъждане на широк кръг от въпроси, свързани с работата на представените езикови асоциации и сродни организации и ползите от сътрудничеството между тях.

Embedded image permalink
Професор Тери Лам, координатор на проекта LACS, открива събитието

Един от акцентите в програмата на форума бе презентацията на Силвия Великова на тема „БАПА и проектите на Европейския център за съвременни езици“. Докладът маркира основни моменти от дейността на БАПА в периода от 2008 до 2014 година, които съдействат за повишаване на информираността за проектите на Центъра и за разпространяване на техните резултати в национален, регионален и международен план. Част от тези дейности са реализирани с подкрепата на МОН (напр. семинара по проекта „Еропейско портфолио за стажант-преподаватели по езици“ – EPOSTL2 http://epostl2.ecml.at/). В презентацията се очертават и насоки за провеждането на дейности, свързани с проектите на Европейския център за съвременни езици от страна на езиковите асоциации.
В заключителната част на семинара бяха планирани съвместни регионални проекти, на базата на проектите на Центъра. Представителите на езикови асоциации и сродни организации от Югоизточна Европа предложиха многоезичен проект като се предвижда той да бъде координиран от БАПА.
Реализацията на проекта LACS ще продължи до 2015 година. Предстои да бъде разработена и тествана Директория на езикови асоциации и организации, която допълнително ще съдейства за създаването на национални и регионални мрежи на асоциациите на преподавателите по различни езици. Основният извод от този изключително ползотворен семинар е, че добрата комуникация и сътрудничеството между сродни езикови организации на национално и регионално ниво, както и партньорството между тях и Европейския център за съвременни езици разширява възможностите за по-ефективното въвеждане на иновативни практически решения в обучението по езици и за подпомагането на професионалното усъвършенстване на преподавателите по езици в България и в глобален мащаб.
Автор на публикацията: Силвия Великова

 Полезни връзки:

ECML
Website: http://www.ecml.at
Programme: http://www.ecml.at/Programme
Bulgaria and the ECML: http://www.ecml.at/Bulgaria 
LACS
Project website: http://lacs.ecml.at
Facebook: https://www.facebook.com/LACS.ECML
Twitter: https://twitter.com/LACSECML
Directory of language associations and organisations (draft): http://lacs.ecml.at/Directory/tabid/3553/language/en-GB/Default.aspx
FIPLV
Website: http://fiplv.com
Twitter: https://twitter.com/FIPLV