BETA

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,

Тази година, Българската асоциация на преподавателите по английски език обявява ЩАСТЛИВ ДЕН на 01.03.2015 г. Тези от Вас, които подадат формуляр за членство (виж https://www.beta-iatefl.org/join-us/) на beta.iateflbg@gmail.com точно на указаната дата, ще подновят членството си или ще станат членове на нашата асоциация с „щастливата такса” от 15 лв. Вместо редовната от 30 лв.  (редуцираната членска такса следва да се заплати не по-късно от 10.03.2015 г.). Членството, подновено или заявено на указаната дата, ще бъде валидно до 31.12.2015 г. Ако проявявате интерес, можете да станете член на БАПА или да подновите членството си до края на 2016 г. срещу „щастливата такса” от 30 лв.
Ако вече сте член на БАПА за 2015 г., БАПА Ви приканва да разпространите информацията сред заинтересовани колеги.

Tags: