Работна среща по проект “Empowering language networks” (LACS)

Източник – http://lacs.ecml.at

На 10 и 11 февруари 2015 год., в Европейския център за съвременни езици – http://www.ecml.at/ (гр. Грац, Австрия), се проведе работна среща по проекта “Empowering language networks” (LACS) (http://lacs.ecml.at/).
Това бе второто събитие по проекта (след семинара, който се проведе през месец май 2014 год.), в което участваха експерти от различни европейски държави – Босна и Херцеговина, България, Естония, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Словения, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция.
Дневният ред на работната среща (http://lacs.ecml.at/News/tabid/3739/language/en-GB/Default.aspx) включи презентация от Уенди Кар (Канада), в която тя сподели опита от адаптирането и внедряването на проектите на Центъра в Канада. Надежда Дойчинова и Силвия Великова също се включиха с презентации, в които представиха примери от прилагането на езиковото портфолио и портфолиото за стажант-преподаватели по езици в България. По време на срещата, участниците апробираха разработен формуляр, който цели да улесни заинтересованите групи (учители, обучители на учители и др.) при анализа на проектите на Центъра и при адаптирането на резултатите от тях на национално и регионално ниво. Разработиха се редица примери за внедрени проекти в различни региони в Европа.
В своя доклад, Тери Лам (координатор на проекта LACS), очерта резултатите, които проектът LACS се очаква да реализира. Сред тях са:

  • Директория на езикови асоциации и организации;
  • Мултимедиен пакет за разпространяване на информация за проектите на Центъра;
  • Примери (case studies) за адаптирането и внедряването им в различни дъражави и региони;
  • Ръководство, което цели да подпомогне адаптирането на проектите в конкретни условия;
  • Инициативи, които насърчават езиковите асоциации и организации да си сътрудничат.

Чрез доклада си, Сузана Сливенски (Заместник-изпълнителен директор на Центъра), предостави възможност на участниците да се запознаят в детайли с целите и приоритетите на новата програма на Европейския център за съвременни езици 2016-2018.
БАПА активно участва в дейностите по проекта LACS и планира организирането на кръгла маса с представители на езиковите асоциации в България и с участието на Тери Лам (координатор на проекта LACS и президент на FIPLV). Събитието ще се състои по време на годишната конференция на Асоциациацията през месец юни 2015 г. в гр. София. Дискусионни теми на форума ще бъдат възможностите за сътрудничество между асоциациите по езици в България и стратегии за адаптирането и прилагането на проектите на Европейския център за съвременни езици в страната ни.
Автор на публикацията: Силвия Великова
Полезни връзки:
ECML
Website: http://www.ecml.at
Programme: http://www.ecml.at/Programme
Bulgaria and the ECML: http://www.ecml.at/Bulgaria 
LACS
Project website: http://lacs.ecml.at
Facebook: https://www.facebook.com/LACS.ECML
Twitter: https://twitter.com/LACSECML
Directory of language associations and organisations (draft): http://lacs.ecml.at/Directory/tabid/3553/language/en-GB/Default.aspx
FIPLV
Website: http://fiplv.com
Twitter: https://twitter.com/FIPLV