BETA

On behalf of BETA Committee I would like to congratulate Sylvia Velikova, Co-editor of BETA Publications and former President of BETA (2010-2014), on being awarded the 2014 International Award of the Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV)http://fiplv.com. The International Award is FIPLV’s highest distinction, awarded to FIPLV members “who distinguish or have distinguished themselves by being exceptionally active, innovative, valuable, talented, in one or more fields of language learning and language teaching.” Sylva has been nominated by BETA-IATEFL Committee for her dedication and distinguished contribution to BETA as President and her active involvement in a variety of roles that impact language teaching and learning in Bulgaria and internationally. We are proud and happy that Sylvia has been confirmed by FIPLV Executive Committee and World Council as the recipient of the 2014 FIPLV International Award! Congratulations to our colleague and all the best in her future endeavors!

Professor Terry Lamb, President of FIPLV, will present the award during the Opening Ceremony of the forthcoming 2015 BETA Conference in Sofia.

Zhivka Ilieva

President of BETA-IATEFL

  

От името на УС на БАПА, имам удоволствието да поздравя Силвия Великова  (член на редакторския екип на бюлетина на БАПА и Председател на УС на БАПА в периода 2010-2014), за удостояването й с Международната награда за 2014 година на Федерацията на асоциациите на преподавателите по езици – Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV) – http://fiplv.com . Това е най-високото отличие, което се присъжда на членове на FIPLV, “които се отличават или са се отличили като изключително активни, иновативни и талантливи в една или повече области на езиците или езиковото обучение.” Силвия беше номинирана от УС на БАПА за нейната всеотдайност и принос към Асоциацията като Председател на УС, както и заради активната й дейност в полза на чуждоезиковото обучение в България и чужбина. Чувстваме се истински привилегировани за това, че кандидатурата на Силвия Великова беше одобрена от УС и Световния съвет на FIPLV.

Отличието ще бъде връчено лично от Президента на FIPLV, професор д-р Тери Лам, на церемонията по откриването на предстоящата конференция на БАПА в София.
Живка Илиева

Председател на УС на БАПА