Кръгла маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България”

На  6 юни, по инициатива на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), се проведе кръгла маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България”. Срещата бе част от мероприятията  на XXIV годишна международна конференция на БАПА и се осъществи с подкрепата на Британски съвет България, Международната федерация на асоциациите на преподавателите по езици (FIPLV)  и УНСС.
Целта на кръглата маса бе да се обмени опит и да се обсъдят перспективи за създаването на националнa мрежа на преподавателите по езици в България. Необходимостта от подобно професионално сътрудничество и обмен на добри практики е особено изразена в съвременния европейски контекст на многоезичие и културно разнообразие. В този контекст, професионалните асоциации на учителите по езици трябва да имат водеща роля за осъществяването на европейската езикова политика, която насърчава усвояването на различни езици (развиването на многоезична комуникативна компетентност) и подчертава ползата от прилагането на многоезичен подход към чуждоезиковото обучение.
В събитието взеха участие представители на следните образователни институции и професионални организации:

  • БАПА – с представители д-р Живка Илиева, председател на УС на БАПА; д-р Ирина Иванова, Шуменски университет; Силвия Великова, Великотърновски университет; Надежда Дойчинова, 133 СОУ „А.С.Пушкин”- София;
  • Дружество на преподавателите по немски език в България – с представител професор Павлина Стефанова, д.н. ( НБУ)
  • Асоциация на испанистите в България – с представител д-р Мария Спасова (НБУ);
  • ОПТИМА с представител  доцент д-р Светлана Димитрова-Гюзелева (НБУ);
  • Софийска организация на учителите по английски език (SOFELTA) – с представители Радосвета Христова, Радостина Шишкова, Цветелена Таралова.

В имейл до организаторите на форума, д-р Антония Пенчева, заместник-председател на Дружеството на русистите в България, изрази интерес и подкрепа към инициативата от името на Дружеството.
Кръглата маса беше открита от Силвия Великова, инициатор на събитието и председател на УС на БАПА от 2010 до 2014. В обръщението си към участниците тя отчете факта, че този форум е своеобразно продължение на вече инициирани подобни срещи от страна на чуждоезикови организации в България и различни формати на сътрудничество между тях. Силвия Великова също изтъкна, че настоящият форум произтича от личното й убеждение в необходимостта от обединяване на усилията на сродни езикови асоциации на национално и регионално ниво в реализирането на тяхната мисия и цели. Със значими примери за ползата от такова сътрудничество, тя е имала възможността да се запознае по време на участието си в дейностите по проекта “Empowering language networks” (LACS) / „Подкрепа на езиковите мрежи“ (LACS) към Европейския център за съвременни езици, Грац, Австрия.
С доклад по темата на форума се включи професор д-р Тери Лам. Професор Тери Лам е бил гимназиален учител по френски и немски език и също така владее испански и турски език. Понастоящем той ръководи катедра по „Езици и педагогика“ в университета в Шефилд, Великобритания. Президент е на FIPLV и е координатор на проекта “Empowering language networks“ (LACS). В доклада си професор Лам изложи дейността на Международната федерация на асоциациите на преподавателите по езици (FIPLV), представи различни форми на организация на многоезични асоциации по света и изведе конкретни идеи и препоръки (извлечени чрез анкета към асоциациите, членуващи във FIPLV) за сформиране на многоезична асоциация на учителите по езици в България.
Кръглата маса премина при изключителен интерес от страна на участниците.  Доцент д-р Светлана Димитрова-Гюзелева изрази мнението, че учредяването на многоезична асоциация е необходимост и това разкрива много предимства и възможности както за отделните професионални организации /асоциации, така и за преподавателите по чужд език изобщо. Тази позиция беше подкрепена от присъстващите на срещата. Основен акцент в дискусията бяха въпросите, свързани с формата на сътрудничество – дали то да се осъществява чрез контакти между индивидуалните асоциации, обединени в неформална мрежа или да се учреди обединяваща многоезична асоциация. Възприе се идеята да се направят стъпки към учредяването на българска многоезична асоциация, която да се присъедини към на Международната федерация на асоциациите на преподавателите по езици (FIPLV). Това ще даде възможност към нея да се присъединят и преподаватели по онези езици, които все още нямат обособена своя отделна професионална организация и дори да се превърне в стимул за създаването или възраждането на подобни форуми (напр. по френски, италиански, гръцки, български като чужд и втори език). Чрез членството си във FIPLV, новосъздадената българска организация би могла да се възползва от дългогодишния опит на FIPLV и контактите с многоезични асоциации по света и от позициите, които FIPLV има като НПО към в ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Професор Павлина Стефанова също отбеляза, че Дружеството на преподавателите по немски език в България проявява интерес към инициативата за учредяването на обща асоциация на учителите по чужд език. В допълнение, д-р Мария Спасова отбеляза, че се планира сформиране на асоциация на преподавателите по испански език в България и допълни, че през месец септември НБУ ще бъде домакин на събитие на колегите-испанисти, в рамките на което би могло да се организира подобна среща на представителите на езиковите асоциации в България и заинтересувани преподаватели по чужд език, които все още нямат свои професионални организации.
Кръглата маса беше закрита с идеята през есента, в София, да се проведе следваща среща, която да бъде първата конкретна стъпка за учредяване на многоезична асоциация на преподавателите по езици в България.

Автори и лица за контакти: Силвия Великова, sylvia.velikova@gmail.com и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, sgjuzeleva@nbu.bg

Полезни връзки:
Презентация на проф. Тери Лам на тема „Асоциации на преподавателите по езици: предимства и модели на сътрудничество“ (на английски език и в превод на български език)
Download SUMMARY in Bulgarian in Adobe.PDF
FIPLV
Website: http://fiplv.com
Twitter: https://twitter.com/FIPLV
БАПА
Уебсайт: https://www.beta-iatefl.org
Информация за работен семинар по проект “Empowering Language networks” (LACS), Грац, Австрия: https://www.beta-iatefl.org/bg/5439/blog-novini/lacs/
LACS
Project website: http://lacs.ecml.at
Facebook: https://www.facebook.com/LACS.ECML
Twitter: https://twitter.com/LACSECML
Directory of language associations and organisations (в процес на изработка): http://lacs.ecml.at/Directory/tabid/3553/language/en-GB/Default.aspx