Впечатления от 42-рата Международна конференция на IATEFL

Сияна Харизанова, Нов български университет [toc class=”toc-right”] Къде и кога? От 7 до 11 април 2008 в град Екситър, Великобритания, се проведе ежегодната конференция на Международната асоциация на преподавателите по английски език като чужд (IATEFL), на която Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) е асоцииран член.

Кой беше там?

Конференцията, която е най-голямото събитие в годината за заетите в сферата на преподаването на английски език като чужд, събира професионалисти от различни краища на планетата, които в продължение на една седмица се потапят в неповторимата атмосфера на този форум. Тази година в конференцията взеха участие над 1200 делегати, представители на повече от 60 страни, сред които, както обикновено, бяха и най-големите светила в областта на преподаването на английски език, хора с внушителен опит не само в преподаването на самия език, но и в подготовката и усъвършенстването на учители по английски, в създаването на методически и учебни материали, в писането на книги и пособия за преподаване на английски. Презентациите, чийто общ брой на тази конференция надхвърляше 350, третираха някои от най-актуалните проблеми на чуждоезиковото обучение, представяха постигнатите резултати по различни образователни проекти в света или пък популяризираха нови продукти за стандартно или уеб-базирано обучение. Внушителният списък на изнасящите презентации включваше имена като Jim Scrivener, Michael Swan, Mario Rinvolucri, Penny Ur, Herbert Puchta, Scott Thornbury, Adrian Underhill, Barry Tomalin, Jane Willis, Susan Holden, Catherine Walter, Rod Bolitho и много, много други по-малко или повече известни лица, така че участниците в конференцията имаха нелеката задача да разпределят времето си по такъв начин, че да успеят да извлекат максимума от наситената програма.

Интересно е да имаш “специален интерес”

От няколко години насам специфична особеност на конференциите на IATEFL е, че денят преди официалното откриване на Конференцията протича по специална програма, организирана от т.нар. “СИГОВЕ” – групи по интереси (от англ. SIG – Special Interest Group). Всеки член на IATEFL може да бъде член и на един от 14-те “сига”, които водят много интензивен и интересен живот. Те имат отделни уебсайтове и дискусионни групи, собствени периодични издания (newsletters), организират свои мероприятия от по-тесен професионален интерес и всячески задоволяват нуждата на членовете си от обмяна на опит, обогатяване и образоване в определена, “специална” област от сферата на чуждоезиковото обучение по английски език.
На тазгодишната конференция 10 от 14-те “сига” на IATEFL предложиха специално разработени програми, които протичаха успоредно и привличаха делегати с подчертан интерес в дадената област. Те дадоха възможност на професионалисти от цял свят да се съберат и да дискутират проблеми от тясно специализирана област на преподаването на английски език като чужд. Този “предварителен старт” придаде на самата Конференция изключително целенасочен дух и настрои участниците на работна и творческа вълна за предстоящите дни.

Пленарните сесии

На 42-рата Международна конференция на IATEFL имаше четири пленарни сесии. Лекторите, утвърдили се професионалисти с всепризнат международен опит, засегнаха много интересни въпроси относно ролята на английския език в световен мащаб, относно значението на мотивацията при обучението на не-носители на езика, относно различни важни аспекти на обучението по английски в динамично променящия се заобикалящ ни свят.

Изложбата на ELT материали и продукти

Задължителен щрих към конференцията е присъствието на множество издателства и други организации в сферата на обучението по английски като чужд със свои щандове (40 на брой за тази конференция), на които се продават с големи отстъпки, а често и просто се раздават, различни учебни материали, разиграват се интересни томболи и състезания със съблазнителни награди. Делегатите с по-дългогодишен опит знаят, че на ежегодната конференция на IATEFL се идва с резервна чанта, защото в резултат на многократните “отбивания” до изложбата багажът неусетно нараства и натежава.

Българската следа

По традиция всяка година IATEFL кани по един представител на асоциираните си членове да вземе участие в работата на конференцията и да представя страната си на т.нар. Ден на Асоцииациите, който, подобно на програмите на “сиговете”, предхожда самата Конференция. За официален български представител на тазгодишния Ден на Асоциациите, в която взеха участие 34 представителя от 32 страни, бе избрана Сияна Харизанова, гл. ас. по английски език, щатен преподавател към МФ на НБУ.
Българската презентацията, изнесена от Сияна Харизанова и доц. д-р Елисавета Бояджиева – бивш Президент на БАПА и дългогодишен член на Управителния съвет на организацията и завеждащ катедра „Чужди езици” в ЮЗУ – запозна участниците с историята и дейността ан БАПА, като изтъкна редица успешни практики от българския опит, а също така сподели и някои предизвикателства пред чуждоезиковото обучение в България. В резултат възникна оживена дискусия, при която бяха обменени идеи, съвети, предложения. (Слайдовете от Power Point презентацията могат да бъдат разгледани тук.)

Exeter On-line

За тазгодишната си конференция IATEFL в сътрудничество с British Council създаде он-лайн уебсайт http://exeteronline.britishcouncil.org. Благодарение на него много хора по света, които нямаха възможност лично да присъстват в Екситър, успяха да се включат дистанционно, при това абсолютно безплатно, в работата на Конференцията. Те имаха възможност да видят наживо пленарните сесии, да видят и чуят записи на част от останалите сесии, да “присъстват” на някои тематични мероприятия, да участват в дискусионните форуми и чат-сесии, да посетят различни конферентни блогове и албуми. Това бе наистина грандиозно постижение, от което се облагодетелстваха хиляди. На миналата конференция в Абърдийн, когато IATEFL и British Council за първи път осъществиха онлайн конференция, бяха регистрирани 2500 потребителя от над 80 страни. Тази година броят им бе много по-голям.

Извън програмата

Разбира се, нищо не може да се сравни с това да се намираш “в центъра не събитията” и да усетиш духа на конференцията на място. От една страна, само така получаваш неограничени възможности за неформални контакти и разговори между колеги от цял свят. От друга – организаторите бяха предвидили разнообразни тематични събития извън програмата, така че делегатите имаха богат избор от варианти за прекарване и на вечерните часове. Някои решаваха да отидат на вечер на приказките и поезията с такива ненадминати разказвачи като Andrew Wright и Alan Maley. Публиката, която на моменти бе взривявана от смях, а на моменти довеждана до сълзи, никога няма да забрави тези час и половина с двамата велики! Други пък бяха привлечени от възможността да си “поиграят” с английския език не с някой друг, а със самия David Crystal. (Участниците в пловдивската конференция на БАПА – IATEFL EAST през 2001 г. сигурно си спомнят пленарната му сесия, както и забавните разговори с него вечерта на масата в ресторанта.) Не беше за пропускане и културната вечер, посветена на Девън – една от най-живописните области на Англия, където е разположен град Екситър. Запознаването с традициите на този край не мина без дегустация на местното питие – сайдер, така че градусът на настроението бе наистина висок. Естествено, разходките из града, надничането в магазинчетата за сувенири по крайбрежната улица на река Екс и особено посещението на катедралата в центъра на града също допринесоха за пълната гама от впечатления, които събраха делегатите на 42-рата Международна конференция на IATEFL.

В заключение

След седмицата, прекарана в обкръжението на единомишленици, обединени от своя висок професионализъм и обзети от желание да общуват и да се развиват, всички бяха заредени с ентусиазъм да пренесат по места духа на конференцията и да гледат с нетърпение към следващия такъв форум догодина в Кардиф.

Leave a Reply