Новини от Британски съвет


Изпращането на Любов Костова поради изтичане на мандата й като директор на Британски съвет се състоя на 8 декември 2022 г. в резиденцията на британския посланик. От името на БАПА на тържеството присъства нейният представител и член на УС доц. д-р Веселин Чантов. Надяваме се да продължим ползотворното си сътрудничество с г-жа Любов Костова като експерт и вдъхновение за нашата благородна мисия. 

Leave a Reply