IATEFL Webinars 2014


Take a look at http://www.iatefl.org/webinars for the log-in information and to see a full list of the exciting webinars lined up for 2014. These webinars are free of charge, open to all and no pre-registration is required. New titles are always being added to the programme so don’t forget to keep checking back. Don’t forget that you can also view all IATEFL past webinars in the members’ area of the IATEFL website (you’ll need your IATEFL membership number and password to log-in and see these).
 
 

ЩАСТЛИВИ ДНИ през 2013

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,
Тази година, Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) обявява няколко ЩАСТЛИВИ ДНИ до края на календарната година. ЩАСТЛИВИТЕ ДНИ са 29.11.2013г., 09.12.2013г. и 20.12.2013г.
Тези от Вас, които подадат формуляр за членство (виж https://www.beta-iatefl.org/join-us/) на beta.iateflbg@gmail.com точно на една от указаните дати, ще подновят членството си или ще станат членове на нашата асоциация с „щастливата такса” от 15 лв. Вместо редовната от 30 лв. (редуцираната членска такса следва да се заплати не по-късно от 31.12. 2013).
Членството, подновено или заявено на една от указаните дати, ще бъде валидно до 31.12.2014 г.
БАПА Ви приканва да разпространите информацията сред заинтересувани колеги.
Чрез присъединяването си към БАПА, Вие получавате:

 • достъп в обществото на преподавателите по английски език в България;
 • редовна информация за събития, свързани с чуждоезиковото обучение на всички нива в България и региона;
 • подкрепа (вкл. финансова) за участие в национални и международни професионални събития (можете да се кандидатирате за официален представител на БАПА на конференция, организирана от нашите партньори или за подпомагане, включващо транспортни разходи и/или такса правоучастие);
 • безплатно електронното издание на асоциацията;
 • възможност да се присъедините към Международната асоциация на преподавателите по английски език (IATEFL) на специална такса (WMS или BasicMembership);
 • възможност да участвате в годишната конференция на БАПА и на партньорските асоциации (ATECR – Czech Republic, ELTAM – Macedonia, ELTA – Serbia, TESOL Macedonia-Thrace Northern Greece) с редуцирана такса за членове на тези асоциации.

ЖИВКА ИЛИЕВА,
Секретар на БАПА


 
ОБЯВА

Openness and connectedness: exploring the landscape of English language teaching in the modern world (selected papers)


Download PUBLICATION in Adobe.PDF

Selected papers from the
22nd BETA-IATEFL Annual International Conference
21st – 23rd June 2013, Varna, Bulgaria

BETA E-Newsletter, Issue 7, Year II, September-October 2013, ISSN 1314-6874

Contents:

 • Kaizen and appropriate methodology: Innovation in the provision of pre-service education and training for English Language Teachers
  Steve Mann 5
 • Openness and connectedness – can we teach that?
  Svetlana Dimitrova-Gjuzeleva 23
 • Academic presentation skills for PhD students
  Violeta Karastateva 30
 • A tertiary level project for enhancing foreign language skills
  Valentina Raynova 42
 • Project work in the context of blended learning
  Mariya Neykova 46
 • Class-wikis: Building up collaborative learning environments
  Esma Asuman Eray 56
 • Change of activities and cross-curricular connections in the Kindergarten
  Zhivka Ilieva 67
 • Diversity of subjects in English Imperatives
  Petranka Ruseva 77
 • Interactive digital storytelling in the primary classroom
  Lidiya Dimitrova 86