24 May 2017 – BETA Happy Day

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 
Тази година Българската асоциация на преподавателите по английски език обявява „ЩАСТЛИВ“ ДЕН на 24.05.2017 г. Тези от Вас, които подадат формуляр за членство (виж https://www.beta-iatefl.org/join-us/) на beta.iateflbg@gmail.com точно на указаната дата, ще подновят членството си или ще станат членове на нашата асоциация с „щастливата“ такса от 15 лв. вместо редовната от 30 лв. (редуцираната членска такса следва да се заплати не по-късно от 31.05.2017г.). Членството, подновено или заявено на 24. 05, ще бъде валидно до 31.12.2017 г. Ако проявявате интерес, можете да станете член на БАПА или да подновите членството си до края на 2018 г. срещу „щастливата“ такса от 30 лв.
Ако вече сте член на БАПА за 2017 г., БАПА Ви приканва да разпространите информацията сред заинтересовани колеги.
Чрез присъединяването си към БАПА Вие получавате:

 • достъп в обществото на преподавателите по английски език в България;
 • редовна информация за събития, свързани с чуждоезиковото обучение на всички нива в България и региона;
 • подкрепа (вкл. финансова) за участие в национални и международни професионални събития (можете да се кандидатирате за официален представител на БАПА на конференция, организирана от нашите партньори или за подпомагане, включващо транспортни разходи и/или такса правоучастие);
 • безплатно електронното издание на асоциацията и партньорските организации на БАПА;
 • възможност да се присъедините към Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език (IATEFL) на специална такса (WMS или Basic Membership) или към Международната асоциация на преподавателите по английски за чужденци (TESOL) на специална такса за една или две години;
 • възможност да участвате в годишната конференция на БАПА и на партньорските асоциации (ATECR-Czech Republic, ELTAM -Macedonia, ELTA-Serbia, TESOL Macedonia-Thrace Northern Greece, IATEFL-Poland, ELTA-Montenegro) с редуцирана такса за членове на тези асоциации;
 • възможност да станете РАЗЛИЧЕН учител по английски език.

Call for contributions to BETA-IATEFL E-Newsletter (May – June 2017)

Dear Colleagues,
We would like to invite you to contribute to the May – June 2017 issue of the BETA-IATEFL E-Newsletter (ISSN 1314-6874).
Please send your contributions to the editors at beta.iateflbg@gmail.com by 05 June 2017. Submissions received after this date will be considered for publication in the subsequent issues of the E-Newsletter .
Your submissions can focus on (but may not be limited to) the following ELT  areas:

 • Your past and forthcoming class/ school/ university projects, events, and conferences;
 • Your thoughts and experiences from conferences, workshops, courses you have attended;
 • Yours or your students’ thoughts and experiences from external examinations and other forms of assessment;
 • A problem or some small-scale action/academic research, or even an idea for encouraging others to do such research, even jointly;
 • Your work in the field of ELT, sharing teaching/research tips and ideas, or your professional life narrative;
 • An interview with some of your students asking how they see English learning, what they read, what websites they follow, etc.

Please also consider the notes for contributors on pp. 74-75 of the E-Newsletter, Issue 26/2016.
We look forward to hearing from you.
The Editors

E-Newsletter, Issue 28 (March – April 2017)

In the current issue 

 • Editors’ Corner (p. 3)
 • How to Get Students Reading (Mark Bartholomew) (p. 5)
 • Qualitative Research Methods and EFL Teaching (Valentina Georgieva) (p. 10)
 • Implementation of Cognitive Teaching Procedures in ESP Teaching: The Case of a Course on Overhead Contact Lines (Boryana T. Ruzhekova-Rogozherova) (p. 19)
 • The TESOL MThNG Conference – New Trends in Teaching in an Ancient City (Galina Velichkova) (p. 32)
 • Interview with: Diane Larsen-Freeman (Tanya Bikova) (p. 40)
 • Book Review: ‘A-Z of Hope’ (Marusya Hristova) (p. 47)
 • Poetry Corner: Suddenly It’s Summer (David A. Hill) (p. 50)
 • Forthcoming Events in the World of ELT (p. 51)
 • Writing for the BETA E-Newsletter (p. 55)
 • Notes for Contributors (p. 56)

Click on the image to download this open access issue
ISSN 1314-6874
Editors: Zarina Markova (main editor of the current issue) and Sylvia Velikova (associate editor)

PLENARY SPEAKER: CECILIA ODÉ

Cecilia Odé received her education in Slavic Linguistics and Phonetics at Amsterdam University. After her PhD (Leiden 1989) on a fundamental study of Russian intonation, she continued her work on Russian intonation at the Institute for Perception Research (Eindhoven) and on Indonesian prosody at Leiden University. In 1993 she joined the (WOTRO) Irian Jaya Studies research programme in Leiden. During long periods of fieldwork between 1993 and 2002, Cecilia studied Mpur (West Papuan). In 2002, she re-applied her expertise to Russian Studies with NWO-project Description and Transcription of Russian Intonation (ToRI): www.fon.hum.uva.nl/tori. From 1991 on, during workshops at universities in Jakarta, Bandung, Kuala Lumpur, Canberra, Moscow, St Petersburg, Yuzhno-Sakhalinsk and Yakutsk, Cecilia offered linguists and teachers an opportunity to become familiar with the application of the newest research techniques, e.g. Praat, for studying prosody. In 2007 she developed an interactive website on endangered languages (www.endangeredlanguages.nl). Cecilia’s last project at the University of Amsterdam was Tundra Yukagir for which she did fieldwork in Siberia in 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 2012 and 2013. Cecilia is an ethnolinguistic fieldworker with experience in the study of exotic prosodic phenomena and also a photographer and videocineast, and writes impressions of her fieldwork.

For more than thirty years Cecilia Odé is Member of the Presidium of MАPRYAL, the International Association of Teachers of Russian Language and Literature. From 2004 till 2010 she was also Member of the Executive Committee of FIPLV and till the present day she represents MAPRYAL in the FIPLV World Council. Website: https://www.uva.nl/profiel/c.ode

PLENARY

O направлениях деятельности МАПРЯЛ по поддержке русского языка, литературы и культуры

В своем выступлении я буду рассказывать о направлениях деятельности МАПРЯЛ по поддержке русского языка, литературы и культуры и обсуждать вопросы их реализаций.

МАПРЯЛ является неправительственным общественным объединением, созданным с целью популяризации, сохранения, развития и изучения русского языка и литературы как части мировой культуры. МАПРЯЛ (www.mapryal.org) решает следующие основные задачи:

 • содействует успешному преподаванию русского языка и литературы, обмену информацией и опытом в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения;
 • способствует обмену опытом научных исследований в области русской филологии, страноведения, методики преподавания русского языка и русской литературы, а также разработке и реализации международных исследовательских проектов;
 • организует и проводит симпозиумы, Генеральные Ассамблеи, конгрессы, выставки и другие мероприятия под эгидой МАПРЯЛ, участвует в профессиональных встречах других международных организаций;
 • содействует подготовке и изданию научных публикаций и учебно-методических пособий по русскому языку, литературе, методике их преподавания, издает и распространяет справочно-информационные материалы и периодические издания;
 • содействует распространению в мире культурных и духовных ценностей, которые в течение веков накапливались благодаря труду лучших представителей русского народа.

Back to BETA & FIPLV Conference 2017

FEATURED SPEAKER: KRYSTYNA DROŹDZIAŁ-SZELEST

Krystyna Droździał-Szelest, vice-president of Modern Languages Association of Poland (PTN), is Professor of Applied Linguistics at the Faculty of English, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. She teaches MA and PhD seminars in English Language Teaching methodology, applied linguistics and educational psychology. Her PhD and Post-PhD degrees, obtained from Adam Mickiewicz University in Poznań, are both in applied linguistics. Her present research interests cover ELT methodology, teacher training and teacher development, foreign language education, language teaching materials and educational/developmental psychology for teachers. She has published one book and a number of research papers, and has supervised 20 PhD theses.

 http://wa.amu.edu.pl/wa/Drozdzial-Szelest_Krystyna ; e-mail: krysiad@wa.amu.edu.pl; krysiad@amu.edu.pl
TALK:
Teacher professionalism and its role in “creating bridges to the future”

The metaphor of “building bridges” has been frequently used with reference to language education. In my presentation I would like to focus on teacher professionalism and its role in a difficult task of “creating bridges to the future”. As the world around us changes rapidly, a new and diversified range of learner needs appears. Responding to those needs places new demands on language teachers who are constantly required to expand their roles and responsibilities. It takes a truly reflective practitioner to be able to keep up with the changes and do the job properly.

Back to BETA & FIPLV Conference 2017

Call for contributions to BETA-IATEFL E-Newsletter (March – April 2017)

Dear Colleagues,
We would like to invite you to contribute to the March – April 2017 issue of the BETA-IATEFL E-Newsletter (ISSN 1314-6874).
Please send your contributions to the editors at beta.iateflbg@gmail.com by 20 April 2017. Submissions received after this date will be considered for publication in the subsequent issues of the E-Newsletter .

Your submissions can focus on (but may not be limited to) the following ELT  areas:

 • Your past and forthcoming class/ school/ university projects, events, and conferences;
 • Your thoughts and experiences from conferences, workshops, courses you have attended;
 • Yours or your students’ thoughts and experiences from external examinations and other forms of assessment;
 • A problem or some small-scale action/academic research, or even an idea for encouraging others to do such research, even jointly;
 • Your work in the field of ELT, sharing teaching/research tips and ideas, or your professional life narrative;
 • An interview with some of your students asking how they see English learning, what they read, what websites they follow, etc.

Please also consider the notes for contributors on pp. 74-75 of the E-Newsletter, Issue 26/2016.
We look forward to hearing from you.
The Editors

E-Newsletter, Issue 27 (January – February 2017)

In the current issue

 • Editors’ Corner (p. 3)
 • Terrae Incognitae: Learner Autonomy and Gamification (Christian Ludwig) (p. 4)
 • What Not to Do to Get Students Reading (Mark Bartholomew) (p. 18)
 • It Can Take No Tech to Kill a Mockingbird (Reneta Stoimenova)  (p. 22)
 • Introducing a Classic Lesson Plan for Two Texts on Discrimination (Bill Templer)  (p. 30)
 • World Languages and Religions: A Bilingual Lesson in Bulgarian and English (Milena Cherneva) (p. 41)
 • Exploiting Life-like or Real-life Situations to Enhance Business English Learning (Helena Jošt) (p. 44)
 • Interview with: Elka Todeva (Tanya Bikova) (p. 52)
 • Poetry Corner: February (Christopher Buxton) (p. 61)
 • Forthcoming Events in the World of ELT (p. 62)
 • Writing for the BETA-IATEFL E-Newsletter (p. 67)
 • Notes for Contributors (p. 68)

Click on the image to download this open access issue
ISSN 1314-6874
Editors: Sylvia Velikova (Main Editor of the current issue) and  Zarina Markova (Associate Editor)