BETA

Ако се присъединиш към БАПА, ти:

  • ставаш част от обществото на преподавателите по английски език в България
  • получаваш достъп до информация за събития, свързани с ЧЕО в България и региона
  • обменяш идеи и споделяш опит
  • получаваш подкрепа за участие в национални и международни професионални събития
  • можеш да публикуваш в изданието на БАПА и други издания
  • можеш да се присъединиш към Световната организация на преподавателите по английски език (IATEFL) на специална такса
  • можеш да се забавляваш, докато се развиваш професионално
  • ставаш РАЗЛИЧЕН учител по английски език

Присъедини се към БАПА в четири стъпки!

Стъпка 1. Вземи формуляр за членство 2014 Стъпка 2. Попълни го. Стъпка 3. Изпрати членски внос от 30 лв. (еквивалент на 15 евро) чрез банков трансфер по сметката на БАПА. Стъпка 4. Прикачи копие от платежното нареждане към попълнения формуляр и ги изпрати на beta.iateflbg@gmail.com Стъпка 5. Ще получиш писмо и членска карта.

Членство в IATEFL

If you are a BETA member and are interested in joining IATEFL UK, you can do so thanks to the existing Wider Membership Scheme (WMS). Go to http://www.iatefl.org/content/wms/ to learn more and then write to us (beta.iateflbg@gmail.com).