Пети кръг на състезанието за урок по английски език на БАПА, 2013

Oт името на Управителния съвет на Българската асоциация на преподавателите по английски език имам удоволствието да представя победителите в петия кръг на състезанието за урок по английски език.
На първо място се класира Кремена Радоева от Езикова гимназия “Пейо Яворов”, гр. Силистра. Наградата е едногодишен членски внос за членство в БАПА и такса за участие в 22-та конференция на БАПА във Варна, 21-23.06. 2013.
На второ място се класира Нели Господинова от Професионална гимнзия по стопанско управление, администрация и услуги “Атанас Буров”, гр. Силистра. Наградата е едногодишен членски внос за членство в БАПА и половин такса за участие в 22-та конференция на БАПА във Варна, 21-23.06. 2013.
На трето място се класира Надка Динева от 1-во ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев. Наградата е едногодишен членски внос за членство в БАПА.
Честито!
Всички участници ще получат сертификати, удостоверяващи участието им в състезанаието.
С поздрав,
Татяна Спахийска