BETA
 • Създадена през 1991 г. в София
 • 23 години добра практика
 • 23 Национални конференции, на прага на 24-та
 • Регионална конференция IATEFL-EAST (2001г.)
 • повече от 100 активни членове

Членовете на БАПА са

 • професионалисти в обучението по английски език от всички етапи и степени на образование в България както в държавния, така и в частния сектор
 • учители-методици
 • студенти, подготвящи се за преподаватели по английски език

БАПА работи с

 • университети и други институции за квалификация и усъвършенстване на учители
 • МОН
 • Британски съвет, България
 • Посолство на Съединените американски щати
 • Европейски център за съвременни езици на Съвета на Европа (Грац, Австрия)
 • големи български и чуждестранни издателства
 • други заинтересовани лица и неправителствени организации

Нашата мисия

БАПА има за цел да създаде и поддържа ефективна мрежа на преподавателите по английски език в национален и в регионален (за югоизточна Европа) мащаб, която да служи за връзка между образователните институции, обществените организации и други заинтересовани лица.

Цели

 • Да посреща нуждите от професионално развитие на членовете си
 • Да предоставя информация за:
  • развитието на преподаването по английски език по света
  • събития в България и региона, свързани с изучаването и преподаването на английски език
  • възможности за изучаване и преподаване на английски език
 • Да защитава професионалните интереси на членовете си
 • Да разпространява Европейските стандарти за преподаване и тестване на английски език

Дейности на БАПА

 • годишни конферeнции
 • регионални семинари и работни срещи
 • разпространение на информация от професионален интерес
 • публикуване на електронен бюлетин
 • работа в мрежа със сродни организации у нас и в чужбина
 • размяна на посещения със сродни организации