BETA

БРИТАНСКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ е част от мрежа от над 250 офиса в 110 страни по целия свят. Ние целим да представим ценностите, творческите идеи и постиженията на Обединеното кралство и да изградим трайни взаимоотношения между Обединеното кралство и България. – www.britishcouncil.org/bulgaria.htm
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАhttp://www.minedu.government.bg/
U.S. EMBASSY, SOFIAwww.bulgaria.usembassy.gov
REGIONAL ENGLISH LANGUAGE OFFICE  (RELO) – http://relobudapest.usembassy.gov
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ е акредитиран в САЩ и в България. Добри взаимоотношения между студентите и преподавателския състав, обучение на английски език, преподаватели и студенти от различни страни, общежития в американски стил характеризират атмосферата на AUBG. – www.aubg.bg
АМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР, ВЕЛИКО ТЪРНОВО http://www.uni-vt.bg/1/?zid=104&lid=1
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”www.uni-vt.bg
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ е гъвкаво обучаващо звено, предлагащо разнообразна по тематика, формат и времетраене модерна поддържаща квалификация, квалификация, свързана с кариерното израстване на педагогическите кадри в системата на средното образование и управление на образованието – www.diuu.bg
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – www.nbu.bg
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – www.uni-plovdiv.bg
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – http://www.swu.bg
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – https://www.uni-ruse.bg
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – http://shu-bg.net
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   – http://www.unwe.bg/bg
ANGLIA SCHOOL http://www.anglia-school.info/cgi-bin/index.pl
АВО Езиков и Изпитен Център е единственият образователен център в България от 2002 г. досега, оторизиран от Cambridge English Language Assessment да провежда курсове за придобиване на международно валиден документ за правоспособност на преподаватели по английски език – CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) и DELTA (Diploma in English Language Teaching). http://www.teflcertificates-avo.com
EDUCATIONAL CENTRE е изключителен представител на осем водещи издателства: Richmond Publishing, McGraw-Hill ELT, Marshall Cavendish Education, Garnet Education, Brookemead ELT, Helbling Languages, Delta Publishing и Scholastic. Центърът рекламира и организира редица изпити, администрирани от Trinity College London. Широкоспектърната работа на Educational Centre е вече добре позната на Балканите, тъй като в продължение на 17 години центърът е оперирал тук под името The Oxford Centre. – www.oxford.omega.bg


Езикова школа ЕКСЕЛЕНС е учебен център в София за английски, холандски и български език. Нашата цел е да предоставим висококачествено езиково обучение, в стимулираща и приятна обстановка като използваме най-новите и съвременни методи и технологии на преподаване. www.excellence.bg
EXPRESS PUBLISHINGиздателство „Експрес” е уважавано по света заради множеството си иновативни учебни материали, които отговарят на потребностите и на учители, и на ученици. „Експрес” публикува специални издания за България, Арабските страни, Полша, Русия и др. на най-популярните си учебници – www.expresspublishingbg.com
KOREKTA ADVERTISING AND PUBLISHING HOUSE – www.korekta.com
MACMILLAN EDUCATION е подразделение на Macmillan Publishers, посветено на преподаването на английски език. Macmillan Education има дълга история в България и  се представлява от Йордан Стоянов. Нашите местни партньори, English Book Centre и Union Press, продават продуктите на Macmillan в България. – www.macmillan.bg
www.onestopenglish.com е уебсайт, създаден от Macmillan с цел да предоставя ресурсни материали, свързани с преподаването на английски език. Той съдържа разнообразие от допълнителни работни материали, много от които се предоставят безплатно.
OXFORD UNIVERSITY PRESS е част от Оксфордския университет, един от най- влиятелните центрове за обучение и наука в света. Повече от 500 години Oxford University Press преследва целите на Университета по отношение разпространението на образованието, науката и изследванията по целия свят. За повече информация и материали на OUP като най-продаваните Headway, English File, Happy и Result, свързани с обучението по английски, моля, използвайте следните контакти:
Предстaвителство на Oxford University Press
Адрес: София 1000
Тел / факс: 0878 27 14 41
електронен адрес: milena.vladimirova@oup.com
Изключителен дистрибутор:
BookHouse JSC
София 1000
ул. “Гладстон” 21
Teл: 02 987 91 81
електронен адрес: info@bookhouse.bg
PEARSON LONGMAN BULGARIA
Longman English Language Teaching е водещо издателство за образователни продукти от високо качество за всички нива, езикови умения и учебни предмети. Ние предлагаме материали за учители и ученици. Заедно с издателски къщи като Financial Times, Prentice Hall, Dorling Kindersley, Addison-Wesley и други, ние сме част от Pearson Education – най-голямата издателска група в света.
От 1992 г. българските ни представители – S.A.N.-PRO Ltd имат удоволствието да представят на вашето внимание най-съвременните заглавия за успешно учене и вдъхновяващо преподаване. Сега вече можем да ви предложим и пълната гама изпити на Pearson Language Tests – Pearson Tests of English General и Pearson Tests of English Young Learners. – www.longman-bulgaria.comwww.bgexamboard.com
PILGRIMS ENGLISH LANGUAGE COURSESwww.pilgrims.co.uk
PONS – BULGARIAиздателство ПОНС България, издател на PONS речници и езикови помагала. Изключителен представител за България на Cambridge University PressKlett, и Difusion – www.pons.bg
PROSVETA PUBLISHING HOUSEиздателство „Просвета” е най-голямото издателство за учебници у нас. Днес е единственото българско издателство с постоянен екип от квалифицирани и опитни редактори по всички учебни дисциплини. – www.prosveta.net
INFOLINKИнфолинк изключителен представител на Inforteach Ltd за България. Организацията представлява голям брой от най-престижните учебни заведения във Великобритания и други страни, предлагащи квалификационни и езиково-квалификационни курсове за учители по английски език. За финансиране на обучението може да се кандидатства по програмата LIFELONG LEARNING PROGRAMME LLP 2007-2013 – http://infolink.bg/
SOL – Sharing One Language подпомага работата на учителите по английски език, като предоставя качествени езикови и методически курсове на достъпни цени във Великобритания – www.sol.org.uk
FACTWorld е форум, създаден в помощ на преподаването на предмети на чужд език. Сайтът съдържа връзки към национални доклади, полезни уебсайтове и друга информация. – www.factworld.info
БАПА има сключени договори за двустранно сътрудничество с:
ATECR – Association of Teachers of English of the Czech Republic – www.atecr.cz
ELTA – English Language Teachers’ Association of Serbia – www.elta.org.rs
ELTAM – English Language Teachers Association of Macedonia – www.eltam.org.mk
ELTAM – English Language Teachers’ Association of Montenegro – http://www.eltam.me
IATEFL Poland – International Association of Teachers of English as a Foreign Language, Poland – http://iatefl.org.pl
TESOL Macedonia-Thrace, Northern Greece – Teachers of English as a Second or Other Language Macedonia Thrace, Northern Greece – www.tesolmacthrace.org