ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАПА

„Предизвикателства в обучението по английски език“

и
кръгла маса

„Обучението по чужди езици: тенденции и предизвикателства“
5 ноември 2022, София, България

Официални работни езици: за конференцията – английски език, за кръглата маса – български език

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Българската асоциация на преподавателите по английски език /БАПА/ и Университетът за национално и световно стопанство имат удоволствието да Ви поканят на годишната национална конференция на БАПА, която ще се проведе на 5 ноември 2022 година в гр. София.

Конференцията цели да насърчи обмяната на опит в общността на специалистите по преподаване на английски език, а също и да Ви покани да се потопите в атмосферата на езиковото обучение, като се запознаете с новостите в традиционни и по-съвременни области – обект на интерес и за практици, и за теоретици. Бихме желали да Ви предоставим възможността да споделите своите наблюдения, опит и виждания за вълнуващите предизвикателства в сферата на методиката на ЧЕО. Проблематиката включва, но не се ограничава с:

   • Обучение на деца и подрастващи;
   • Преподаване на чужди езици за специфични цели;
   • Подготовка на учители и кариерно израстване;
   • Ролята на литературата, медиите и изследванията в областта на културата при обучението по чужди езици;
   • Преподаване на предмети на чужд език;
   • Смесен тип обучение;
   • Приложна лингвистика;
   • Изследователска дейност;
   • Проверка и оценяване на знанията по чужди езици.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 30 октомври 2022 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

Такса за участие 10 лв.
Докладите ще бъдат публикувани в реферирано издание.
За допълнителна информация можете да се обърнете към нас чрез електронна поща на адрес betacon22@gmail.com

За нас ще бъде удоволствие да се срещнем в София!

Сърдечни поздрави,
Организационен комитет на конференцията