BETA

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 6 и 7.06.2015 г. ще се проведе на ХХIV-та международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, с партньор и домакин на събитиетo УНСС. Темата на форума е „Да живее разнообразието: как да се възползват от него обучаващи и обучаеми“ (Celebrating variety: making the most of your teaching and learning context).
Управителният съвет на БАПА има удоволствието да Ви  уведоми и помоли да разпространите информацията, че тази година RELO Будапеща (http://hungary.usembassy.gov/relo.html) осигурява спонсорство за транспортните разходи на 20 учители от отдалечени от София населени места. Oт своя страна БАПА освобождава тези учители от такса правоучастие. Разходите за дневни и настаняване са за сметка на кандидатите или училището, което представляват.
За да се кандидатират за едно от 20-те места, учителите трябва да предоставят мотивационно писмо на e-mail beta.iateflbg@gmail.com, в което да посочат населеното място и училището, където работят до 31 май и да се ангажират след конференцията да изпратят на същия адрес своите впечатления от посетените презентации или да споделят опит след прилагане на идеи от конференцията за публикуване в електронния журнал на БАПА (https://www.beta-iatefl.org/5649/blog-news/e-newsletter-issue-15-january-february-2015/).
Живка Илиева
Председател на УС на БАПА