BETA

BETA Happy Day

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Тази година Българската асоциация на преподавателите по английски език обявява „ЩАСТЛИВ“ ДЕН на 24.12.2022 г. Тези от Вас, които подадат формуляр за членство...

HAPPY DAY

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Българската асоциация на преподавателите по английски език обявява ЩАСТЛИВ ДЕН на 01.03.2019 г. Тези от Вас, които подадат формуляр за членство (виж https://www.beta-iatefl.org/join-us/)...

HAPPY DAY

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Българската асоциация на преподавателите по английски език обявява ЩАСТЛИВ ДЕН на 01.11.2018 г. Тези от Вас, които подадат формуляр за членство (виж...

Plovdiv University…

Катедра „Aнглийска филология”, ПУ "Паисий Хилендарски", обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на двама преподаватели по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология;...