BETA

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,

Българската асоциация на преподавателите по английски език обявява ЩАСТЛИВ ДЕН на 01.11.2018 г. Тези от Вас, които подадат формуляр за членство (виж https://www.beta-iatefl.org/join-us/) на beta.iateflbg@gmail.com точно на указаната дата, ще подновят членството си или ще станат членове на нашата асоциация с „щастливата“ такса от 10 лв. вместо редовната от 20 лв. (редуцираната членска такса следва да се заплати не по-късно от 15.11.2018 г.). Членството, подновено или заявено на указаната дата, ще бъде валидно до 31.12.2019 г. Ако проявявате интерес, можете да станете член на БАПА или да подновите членството си до края на 2020 г. срещу „щастливата“ такса от 20 лв.
Ако вече сте член на БАПА за 2019 г., БАПА Ви приканва да разпространите информацията сред заинтересовани колеги.

Чрез присъединяването си към БАПА Вие получавате:

  • достъп до общността на преподавателите по английски език в България;
  • редовна информация за събития, свързани с чуждоезиковото обучение на всички нива в България и региона;
  • подкрепа (вкл. финансова) за участие в национални и международни професионални събития (можете да се кандидатирате за официален представител на БАПА на конференция, организирана от нашите партньори или за подпомагане, включващо транспортни разходи или такса правоучастие);
  • безплатно електронното издание на асоциацията и партньорските организации на БАПА;
  • възможност да се присъедините към Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език (IATEFL) на специална такса или към Международната асоциация на преподавателите по английски за чужденци (TESOL);
  • възможност да участвате в годишната конференция на БАПА и на партньорските асоциации (ATECR-Czech Republic, ELTAM -Macedonia, ELTA-Serbia, TESOL Macedonia-Thrace Northern Greece, IATEFL-Poland) с редуцирана такса за членове на тези асоциации;
  • възможност да станете РАЗЛИЧЕН учител по английски език.