BETA

Започна записването за новите модерирани онлайн курсове на Британски съвет за учители по английски език:
•Преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години – основен курс.
•Преподаване на предмети на английски език (CLIL Essentials)
•ТКТ модул 2 и 3
Срокът за регистрация и заплащане на курсовете е 21 януари.
Повече информация и формуляр за регистрация можете да намерите на сайта на Британски съвет:
http://www.britishcouncil.bg/teach/online-courses
Регистрация и участие в курсовете за самостоятелна подготовка е възможно през цялата година. Ще можете да започнете курса 10 дни след заплащане на таксата.